REALIZOVANÉ PROJEKTY

Rodinné WELLNESS v Kostelci u Křížků

Plavání v bazénu s protiproudem, regenerace ve vířivce a posílení imunity ve finské sauně. K tomu plně vybavená koupelna, panoramatický krb a v létě venkovní terasa. Idylku dotváří zvuk zahradního potůčku a menšího jezírka. Dokonalý zážitek v létě i v zimě díky celoročnímu vytápění. To je rodinné wellness centrum na zahradě rodinného domu v Kostelci u Křížků. 

Vyplatilo se nespěchat.                

                                                                       Výsledek předčil všechna očekávání.

O PROJEKTU

HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ

  • Je nutné dělat v domečku toaletu?
  • Jak vyřešit konstrukci podlahy kolem vířivky?
  • Čím obložit stěny, když nechci použít obkladačky?
  • Když postavím zahradní domek bez celoročního vytápění, nebude problém s vlhkostí?
  • Když wellness schovám pod pojízdné zastřešení, bude v něm možné temperovat vzduch?
  • Bude mě lákat venkovní vířivka, když bude sychravo?
  • Jak vyřešit odpočívárnu, když bude sauna venku na zahradě?
  • Bude se chtít v říjnu ještě někdo koupat?
  • Jak prodloužit koupací sezónu?
  • Bude v bazénu někdo plavat? Nestačí něco na ochlazení?

DISPOZICE

Architektonický návrh objektu je silně ovlivněn umístěním ve svahu s proměnlivým klesáním v rozmezí 18-22%. Dispozičně se jedná o jednoduchý, částečně podsklepený přízemní objekt, ve kterém je umístěna hlavní místnost s bazénem a vířivkou. Na ni navazuje prostorná finská sauna, z níž je skrze prosklenou stěnu výhled na bazén a dále přes velkoformátová okna až na zahradu. V zázemí je umístěna koupelna se sprchou a toaletou a dále technická místnost s technologickým zázemím a skladem. Podsklepení objektu je nutné z důvodu přístupu k technologiím bazénu a vířivky a také kvůli umístění externí pískové filtrace pro bazén. Veškerý servis je zajišťován z této technické místnosti. 

TECHNOLOGIE

Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci a má havarijní vsakovací jímku o objemu 20 kubických metrů, která slouží mimo jiné pro případ nutnosti vypuštění bazénu. Přiveden je rovněž vodovod s pitnou vodou, a to zejména za účelem dopouštění vířivé vany čistou vodou s předepsanou tvrdostí, kterou místní studna nesplnila. Bazén je vhodnější napouštět z cisterny. Napojení elektřiny si vyžadovalo mimořádnou pozornost, objekt má vysoké nároky na soudobý příkon elektrické energie. Jen vířivka s bazénem mohou mít maximální soudobý příkon 18 kW a sauna dalších 11 kW. Těchto parametrů lze však dosáhnout pouze při souběžném spuštění protiproudu v bazénu (4 čerpadla), obou filtrací i ohřevů vody. Vytápění objektu je zajištěno kombinací elektrického podlahového vytápění a akumulace odpadního tepla z technologií bazénu a vířivky. Během zimního užívání se předpokládá možnost dotápění krbem a odpadním teplem ze sauny.

Během druhé sezóny se realizovala celá nadzemní část objektu včetně střešní konstrukce, inženýrských sítí, obkladů stěn, dlažeb, zařízení koupelny či výroby a montáže finské sauny. Vestavěný krb jsme obezdili lícovými cihlami, které slouží i jako obklad nadzemních částí fasády. Rustikální trámy, ze kterých jsou vyrobena prkna na obklad interiéru, jsme použili také na viditelné překlady oken a dveří v obvodových zdech. 

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Po zprovoznění všech technologií přišla řada na interiérové prvky, k nimž patří například zavěšené skleněné pojízdné dveře do koupelny, na míru vyrobený masivní dřevěný stůl s dřevěným vědrem místo umyvadla či masivní vestavěné police na osušky vedle krbu. Poté byla položena venkovní terasa a provedeny dokončovací zemní a zahradnické práce kolem objektu.

OČIMA AUTORA

Na počátku byly úvahy, které se ničím podstatným nelišily od představ jiných lidí. Manželka preferovala bazén, aby se děti měly kde koupat. Já jsem si přál vířivou vanu a venkovní saunu. Bylo mi jasné, že na plavání se bude bazén využívat minimálně. Manželka a děti potřebovaly spíše místo, kde se budou v létě moci ochladit a děti si zablbnout. Najít kompromis mezi tak rozdílnými požadavky se zpočátku jevilo jako nemožné. Již z minulosti jsem však věděl, že podobné úvahy musí uzrát a že se nevyplatí spěchat. Trávil jsem proto čas objížděním veletrhů, výrobců, hledáním na internetu a inspirací u přátel. Hledal jsem zajímavá řešení a postupně své představy upřesňoval. Ty nejlepší nápady jsem vždy dostal v ten nejméně očekávaný okamžik.

Venkovní bazén jsem definitivně "odpískal" ve chvíli, kdy jsem si spočítal náklady na jeden "koupací" den. Vezměte v potaz počet dnů v roce, kdy je vhodné počasí, odečtěte dny dovolené u moře, k tomu připočtěte životnost bazénu a použitých materiálů a předpokládané náklady na údržbu, renovaci a přitápění tepelným čerpadlem. Vyšlo mi přes 5 000 korun za jeden den. Pochopil jsem, že tudy cesta nevede. Brzy bylo jasné, že se vše musí schovat do zahradního domku, který bude celoročně vytápěný. 

KONSTRUKCE

Nosné stěny jsou betonové z tvárnic ztraceného bednění o tloušťce 300 mm. Jsou provázané ocelovou výztuží v horizontálním i vertikálním směru. V místech, kde je objekt zasypán zeminou, je konstrukce chráněna dvojitou asfaltovou hydroizolací a tepelně izolovaná extrudovaným polystyrenem o tloušťce 80 mm. Viditelné nadzemní části nosné konstrukce jsou pak izolovány tepelně-izolační minerální vatou o tloušťce 100 mm a přizděny lícovými cihlami. Složením se tedy jedná o sendvičové zdivo, jehož betonové stěny slouží k akumulaci tepla. Podzemní část objektu má stropní konstrukci z vysoce únosných železobetonových panelů vyrobených na míru. Nadzemní část objektu je kryta pultovou střechou s klasickou konstrukcí a betonovou skládanou krytinou.

REALIZACE

Vlastní realizace byla rozdělena na dvě sezóny. V prvním roce jsme vybudovali vsakovací jímku, rozvody kanalizace, provedli veškeré zemní a výkopové práce a postavili prvky první etapy realizace. Ta zahrnovala podzemní část objektu, která slouží k servisnímu přístupu k technologiím. Zároveň se do připraveného železobetonového skeletu osadila vířivá vana s bazénem (SWIM SPA), která se následně pečlivě zakryla konstrukcí z masivních trámů a OSB desek, aby se během následujících stavebních prací nepoškodila.

Pokud chcete dokonalý výsledek, nečekejte, že vše zvládnete naplánovat na papíru za týden. Je třeba vyhradit si na to dostatek času. To, co vám dnes připadá jako skvělý nápad, škrtnete za dva měsíce jako zbytečnost. Nechte svůj projekt uzrát a postupujte pozvolna, jedině tak bude výsledná stavba splňovat veškeré vaše představy a potřeby.